15/3/08

ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση εντάσεται στις γενικότερες κοινωνικές αλλαγές που σηµαδεύουν τη µετάβαση από το κράτος πρόνοιας στο καθεστώς του νεοφιλελευθερισµού και της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς. Σηµατοδοτείται δηλαδή το πέρασµα από τις υψηλές δηµόσιες δαπάνες(δηµόσια ασφάλιση, υγεία, εκπαίδευση) και την κατοχύρωση εργατικού ελέγχου και κοινωνικών δικαιωµάτων στην ιδιωτικοποίηση του δηµόσιου τοµέα και τη λεηλάτηση σηµαντικών κοινωνικών κεκτηµένων και παροχών.
Η αναδιάρθρωση αυτή (όπως και η αναδιάρθρωση στα πανεπιστήµια βλ.αναθεώρηση αρ.16, νέος ν/π κ.λπ.) πατάει σε µια ήδη διαµορφωµένη κατάσταση από πλευράς της κοινωνίας, η οποία στρέφεται ολοένα και περισσότερο στον καταναλωτισµό και την ιδιώτευση απαξιώνοντας την πολιτική και το συνδικαλισµό. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι παραδίδονται πλήρως στις ανάγκες της καπιταλιστικής παραγωγής καταλήγοντας αντί να δουλέυουν για να ζουν, να ζουν για να δουλέυουν. Εξάλλου κάποιοι από τους βασικούς άξονες του νοµοσχεδίου για την ασφάλιση είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας εργασίας και η αύξηση των εισφορών από µέρους των εργαζοµένων.
Αυτές οι µεταρρυθµίσεις συνδέοντια µε την έντεχνη απαξίωση της δηµόσιας ασφάλισης από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και τη στροφή πολλών εργαζοµένων στην ιδιωτική ασφάλιση.
Απέναντι σε αυτήν την επίθεση της κυβέρνησης και των εργοδοτών στη δηµόσια ασφάλιση στηρίζουµε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων. Σε αντίθεση µε τον κυρίαρχο τρόπο συνδικαλιστικής οργάνωσης, προκρίνουµε τη συµµετοχή των εργαζοµένων στα πρωτοβάθµια σωµατεία και τις γενικές συνελεύσεις βάσης και τον απεγκλωβισµό από τις γραφειοκρατικές ηγεσίες των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΠΑΜΕ.


ΟΛΕΣ-ΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΑΠΕΡΓΙΑΣ 19/3!
ΚΑΤΩ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ!
MAKE LOVE, NOT WORK!


περισσότερα
Νεότερη Παλαιότερη Αρχική